Adatvédelem

Termék gyorskereső

Kategória vagy alkategória mutatása

Adatvédelmi szabályzat és hozzájárulás adatok felhasználásához

Az alábbi részletes adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk a weboldalunkon, illetve milyen adatokat dolgozunk fel és használunk.

Az adatvédelem fontos számunkra, ezért nagyon komolyan kezeljük. Munkánk az Önnel folytatott bizalmas együttműködésen alapul és mindent megteszünk azért, hogy Ön maradéktalanul elégedett legyen: ez természetesen vonatkozik az Ön személyes adatainak kezelésére is. Ezekkel az adatvédelmi rendelkezésekkel szeretnénk tájékoztatni arról, hogy hogyan dolgozzuk fel a személyes adatait. Ezért kérjük, vegye figyelembe a következő információkat. Az adatvédelmi rendelkezéseink kiegészítik a B. Braun webhelyek használatának feltételeit.

Webhelyünk fejlesztése és új jogi előírások, új technológiák megvalósítása során, illetve az Önnek nyújtott szolgáltatás javítása érdekében szükség lehet ennek az adatvédelmi szabályzatnak a módosítására. Ezért javasoljuk, hogy időnként olvassa át újra ezt az adatvédelmi szabályzatot.

Ezt a dokumentumot az internetes böngésző programjának a szokásos funkcióival kinyomtathatja (a böngészőben általában a „File” (fájl) -> „Print” (nyomtatás) paranccsal).

A weboldal üzemeltetője és az adatvédelem szempontjából felelős adatkezelő a következő:

B. Braun Magyarország
Felhévízi u. 5.
1023 Budapest
Magyarország

E-mail cím: infohu@bbraun.com

A jelen Adatkezelési tájékoztató a B. Braun által Önről gyűjtött adatokra vonatkozik, beleértve személyes adatokat is. A személyes adatok olyan adatok vagy egyedi adatok kombinációja, amelyek alapján Önt azonosítani lehet. Az Ön személyes adatait Németország adatvédelmi jogszabályainak és az európai általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) megfelelően kezeljük. Az Ön hozzájárulása nélkül semmilyen esetben sem továbbítjuk személyes adatait a B. Braun Csoporton kívüli harmadik feleknek reklám- vagy marketingcélokból.

Nemzetközi vállalatként külső szolgáltatókkal működünk együtt. Amennyiben a kezelt adatok személyes adatokat tartalmaznak, az alkalmazandó jogszabályok szerint megfelelő szerződéses megállapodásokat és szervezeti intézkedéseket foganatosítottunk, hogy biztosítsuk az Ön személyes adatainak biztonságát. Külső szolgáltatóink kötelesek az utasításainknak megfelelően eljárni, és rendszeresen ellenőrzik őket.

Vállalatunknál a megfelelőséget adatvédelmi tisztviselőink ellenőrzik. Alkalmazottaink képzésben részesültek a személyes adatok kezelése tekintetében, és kötelezettséget vállaltak a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartására.

Weboldalunk általában személyes adatok megadása nélkül is használható. Amennyiben személyes adatok (pl. név, cím vagy e-mail cím) gyűjtésére kerül sor, az – amennyiben lehetséges – mindig önkéntes alapon történik.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági hiányosságokkal járhat. Olyan óvintézkedésekkel igyekszünk megvédeni az Ön adatait a harmadik felek jogosulatlan hozzáférésétől, mint az álnevesítés, az adatgazdaságosság, a törlési határidők betartása és a technika jelenlegi állásának figyelembevétele. Ezen védelmi intézkedések ellenére azonban nem tudjuk teljesen kizárni a harmadik felek általi jogellenes adatkezelést.

Amikor Ön ellátogat a weboldalainkra, webszervereink minden egyes hozzáférést ideiglenesen naplófájlban tárolnak. A következő adatokat rögzítik és dolgozzák fel az automatikus törlésig:

 • a lekérdező számítógép anonimizált IP-címe
 • a hozzáférés dátuma és időpontja
 • időzóna
 • hozzáférési állapot/http-állapotkód
 • az egyes esetekben a továbbított adatok mennyisége
 • operációs rendszer és annak interfésze
 • a használt böngésző és operációs rendszer azonosító adatai
 • a böngészőszoftver nyelve és verziója
 • a lekérdezett adat neve és URL címe, a lekérés tartalma
 • igazolás arról, hogy a lekérdezés sikeres volt-e
 • az a weboldal, amelyről a hozzáférés történik
 • az internetszolgáltató neve

Ha a honlapot kizárólag tájékozódás céljából használják, a B. Braun csak azokat a személyes adatokat gyűjti, amelyek technikailag szükségesek a honlap megjelenítéséhez és használatának lehetővé tételéhez (kapcsolat létrehozása), a rendszer biztonsága és stabilitása, a hálózati infrastruktúra technikai adminisztrációja és a honlap optimalizálása érdekében. Ennek jogalapja a B. Braun jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Ön tiltakozhat ezen adatkezelés ellen. Ha tiltakozik az adatok felhasználása ellen, kérjük, vegye figyelembe, hogy szolgáltatásainkat csak korlátozott mértékben veheti igénybe.

Ezeket a személyes adatokat a fent említett eseteken túl nem kezeljük, kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárul a további adatkezeléshez. (További információkért lásd a jelen Adatkezelési tájékoztató „Hozzájárulás” című fejezetét.)

Az általános adatvédelmi rendelet adattakarékosság elvének megfelelően csak akkor kezelünk személyes adatokat a weboldalunkon, ha az Ön által kért cél érdekében szükséges, ha erre jogszabály vagy szerződés alapján kötelesek vagyunk, ha jogos érdekünk fűződik hozzá és/vagy ha Ön önként adja meg az adatokat.

Személyes vagy üzleti adatok (pl. e-mail cím, név, cím) megadásakor az Ön adatainak közlése kifejezetten önkéntes alapon történik.

Az Ön kapcsolattartási és üzleti vonatkozású adatait a jogszabályi előírások alapján kezeljük a meglévő vagy jövőbeli üzleti kapcsolatokkal összhangban. Ezen túlmenően, az adatok megadásával Ön kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat az Ön által megjelölt célból kezeljük. A megadott adatokat csak addig kezeljük, ameddig a kívánt cél érdekében szükséges, és a cél teljesülése vagy a megfelelő tárolási időszak lejárta után töröljük azokat. Adatkezelés semmilyen más célból nem történik. Ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen, kérjük, vegye figyelembe, hogy szolgáltatásainkat csak korlátozott mértékben veheti igénybe. Annak érdekében, hogy átfogó szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek, az Ön adatait a B. Braun Csoporton belül továbbítjuk és felhasználjuk (a B. Braun Csoporttal kapcsolatos információkért kattintson ide).

Az alábbi módokon használhatjuk fel az információkat:

Jogszabályi előírások miatt:

 • az Általános szerződési feltételeink végrehajtása
 • üzleti tevékenységünk irányítása
 • az esetleges csalárd tranzakciókkal szembeni védelem vagy azok azonosítása

 

Szerződéses okokból:

 • a vásárlásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetések feldolgozása
 • az Ön pályázati dokumentumainak feldolgozása

 

Jogos érdekünk alapján:

 • hirdetéseink hatékonyságának meghatározása
 • új termékek és szolgáltatások fejlesztése
 • termékeink, szolgáltatásaink és weboldalaink használatának elemzése
 • annak megismerése, hogy Ön hogyan jutott el weboldalunkra
 • a weboldal stabilitása és biztonsága

A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulása bármikor visszavonható a jövőre nézve. Az Ön hozzájárulására különböző esetekben lehet szükség:

 • hírlevelek küldése (további információkért lásd a 17. fejezetet)
 • minták, bónuszok, termékek és információk küldése
 • az Ön kérésére nyereményjátékokra, programokra vagy ajánlatokra való feliratkozás
 • az általunk felajánlott egyéb szolgáltatások nyújtása
 • felmérések a weboldalainkon
 • az Ön érdeklődési köré szabott hirdetések fejlesztése és nyújtása
 • kapcsolatfelvétel a kapcsolatfelvételi űrlapjainkon keresztül (további információkért lásd a 15. fejezetet).

Az Ön adatait a B. Braun addig tárolja, amíg az bizonyos célokra szükséges. Következésképpen a B. Braun törli az Ön adatait, ha és amennyiben:

 • az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogalap már nem áll fenn;
 • a személyes adatok kezelésének célja már nem áll fenn;
 • Ön visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását;
 • jogi kötelezettség teszi szükségessé a törlést; vagy
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen;

kivéve, ha jogszabály által meghatározott tárolási határidők alkalmazandók. A B. Braun csak akkor törölheti az Ön adatait, ha ezek a megőrzési időszakok lejártak.

Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyek törlése aránytalan erőfeszítést igényelne. Ilyen esetekben a B. Braunnak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében jogos érdeke fűződik az Ön adatainak tárolásához.

Az üzleti kapcsolat megteremtéséhez és megvalósításához nem használunk a GDPR 22. cikke szerinti teljesen automatizált döntéshozatalt. Amennyiben egyedi esetekben alkalmazzuk ezeket a módszereket, erről külön tájékoztatjuk Önt, ha azt jogszabály előírja.

Részben automatizált módszereket alkalmazunk az Ön adatainak kezelésére bizonyos személyes szempontok értékelése céljából (profilalkotás). Profilalkotást alkalmazunk például olyan termékek biztosítására, amelyek célzottan érdekelhetik Önt.

Az üzleti kapcsolatunk keretében Ön köteles megadni azokat a személyes adatokat, amelyek az adott üzleti kapcsolat megteremtéséhez és megvalósításához, valamint az azzal kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, vagy amelyek gyűjtésére jogszabály kötelez minket. Ezen adatok hiányában általában nem tudunk üzleti kapcsolatot létesíteni Önnel, és nem tudjuk teljesíteni az ebből eredő kötelezettségeinket.

Ez a weboldal olyan harmadik felek weboldalaira mutató linkeket tartalmaz, amelyek tartalmát a B. Braun nem befolyásolhatja. A linkre kattintva Ön kilép a B. Braun Csoport felelősségi köréből, tehát az adatok kezelése a továbbiakban már nem a mi befolyásunk alatt történik.

Gyermekek és 18 év alatti személyek általában nem továbbítanak nekünk személyes adatokat szüleik vagy törvényes képviselőjük beleegyezése nélkül. Nem kérünk személyes adatokat kiskorúaktól, és biztosítjuk, hogy engedély nélkül tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat kiskorúaktól, nem használjuk fel azokat semmilyen módon, és nem adjuk át harmadik félnek.

Az internet egy globális, nyitott platform. Az internet sajátos működési módja és az ezzel járó rendszerszintű kockázatok miatt minden adatátvitel az Ön saját felelősségére történik. Az Ön biztonsága érdekében szolgáltatásainkat kizárólag titkosított adatátvitelen keresztül nyújtjuk.

Az Ön adatait az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba (harmadik országok) csak annyiban továbbítjuk, amennyiben

 • ez szükséges az Ön megrendeléseinek teljesítéséhez;
 • jogszabály írja elő; vagy
 • Ön hozzájárulását adta.

Amennyiben az Ön adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítjuk, ez a GDPR-nak megfelelően történik. Ezen túlmenően csak a legszükségesebb minimális adatmennyiséget továbbítjuk, az adattakarékosság elvének megfelelően.

Egyes esetekben olyan szolgáltatókat veszünk igénybe, amelyeknek a vállalati központja, anyavállalata vagy alvállalkozói harmadik országban találhatók. Az Ön adatai csak akkor kerülnek továbbításra, ha az Európai Bizottság úgy döntött, hogy egy harmadik országban megfelelő szintű védelem áll fenn (GDPR 45. cikk), megfelelő garanciák állnak rendelkezésre (pl. az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételek), és Ön mint érintett számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre. A szolgáltatókkal szerződésben szabályoztuk a GDPR-nak és követelményeinek való megfelelést.

Weboldalaink úgynevezett sütiket is használnak. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a böngészője tárol a számítógépén. Nem okoznak kárt a számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik arra szolgálnak, hogy oldalunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. Egyes sütik (úgynevezett „funkcionális sütik”, pl. a nyelvi beállításokhoz és a rendelési folyamatokhoz) feltétlenül szükségesek a weboldal alapvető funkcióinak biztosításához. Ezek nélkül a weboldal nem használható rendeltetésszerűen.

A sütiknek két különböző típusa van:

Átmeneti sütik: Az általunk használt sütik többsége úgynevezett „átmeneti süti”, különösen a „munkamenetsütik”. Ezek a sütik a látogatás végeztével automatikusan törlődnek. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a böngészőjét, amikor ugyanazon munkameneten belül visszatér a weboldalunkra.

Állandó sütik: Más sütik, az úgynevezett „állandó sütik” csak egy előre meghatározott idő elteltével (amely a süti típusától függően eltérő) törlődnek automatikusan az Ön végberendezéséről.

Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy értesüljön a sütibeállításokról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, bizonyos esetekben kizárja a sütik elfogadását, vagy általában kizárja a sütiket, valamint aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha Ön elutasítja a sütik használatát (a böngésző egy lehetséges beállítása), a weboldalunk használata továbbra is lehetséges (bizonyos körülmények között korlátozottan). Az általunk használt harmadik féltől származó eszközökről és az ezekhez kapcsolódó sütikről a weboldal láblécében található „Sütibeállítások” részben talál további részletes információkat (ezt akkor láthatja, ha az oldal végére görget). A sütibeállításoknál a sütik tárolására vonatkozó személyes beállításait is szerkesztheti.

Széles körű óvintézkedéseket tettünk az Ön adatainak biztonsága érdekében. Az Ön által pl. HTML-weboldalakon (kapcsolatfelvételi űrlapok) megadott adatokat titkosított formában (SSL – Secure Socket Layer) továbbítjuk a nyilvános adathálózaton keresztül a B. Braun részére.

Ez a weboldal biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk mint a weboldal szolgáltatójának küldött megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a „http://” helyett „https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk harmadik felek részére (azaz a B. Braun Csoporton kívülre), kivéve, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a szolgáltatási partnereknek, például csomagküldő szolgáltatóknak vagy szállítmányozóknak történő adattovábbításra, ha az adattovábbítás a megrendelés feldolgozásához vagy az áru kiszállításához szükséges.

A logisztikai szolgáltatók saját felhasználásra megkapják a szállításhoz szükséges adatokat. A továbbított adatokat a szükséges mértékben korlátozzuk.

Ezen kívül más szolgáltatók is érintettek, például informatikai szolgáltatók vagy a weboldal tárhelyszolgáltatója. Ezek a vállalatok a B. Braun nevében történő adatkezelés keretében dolgoznak a B. Braun számára, és kizárólag a mi utasításainknak megfelelően használhatják a személyes adatokat. B. Braun szerződésben kötelezte ezeket a szolgáltatókat az általános adatvédelmi rendelet betartására, és ellenőrzi ezeket a vállalatokat.

Továbbá kizárt az adatok továbbítása a megrendelések kezelése, az áruk vagy szolgáltatások szállítása érdekében és számviteli célokból a B. Braun Csoporton belül.

Mindezen esetekben az adatok továbbítása az alkalmazandó nemzeti és európai adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban történik; a továbbított adatok köre a szükséges minimumra korlátozódik.

 

 

Ez a weboldal az Adobe Systems Software Ireland Limited (a továbbiakban „Adobe”) által nyújtott Adobe Analytics webanalitikai szolgáltatást veszi igénybe. Az Adobe Analytics sütiket használ. Ha süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat az Adobe szerverére kerülnek továbbításra, akkor a beállítások biztosítják, hogy az IP-cím a földrajzi helymeghatározás előtt anonimizálásra kerüljön, és a tárolás előtt egy általános IP-címre cseréljék. Az Adobe ezeket az információkat a weboldal üzemeltetőjének nevében használja fel annak érdekében, hogy értékelje a weboldal felhasználó általi használatát, a weboldal üzemeltetője számára jelentéseket állítson össze a weboldal használatáról, és a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. A böngészője által az Adobe Analytics szolgáltatás részeként továbbított IP-címet nem kapcsolják össze az Adobe más adataival. Ön megakadályozhatja a sütik tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal összes funkcióját. Ön megtilthatja a sütik által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címét is) Adobe számára történő gyűjtését és ezen adatok Adobe által történő feldolgozását is az itt elérhető bővítmény letöltésével és telepítésével.

Adatkezelési szerződést kötöttünk az Adobe-val, és az Adobe Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

Annak érdekében, hogy a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapokat megvédjük a spamektől és a visszaélésektől, a Friendly Captcha GmbH (Németország) „Friendly Captcha” szolgáltatását vesszük igénybe. E szolgáltatás használatával megkülönböztethető, hogy az adott adatbevitel emberi eredetű-e vagy az automatizált gépi feldolgozás miatt visszaélésszerű-e.

Ez az eszköz megakadályozza az úgynevezett „botok” automatizált és visszaélésszerű kéréseit. E folyamat részeként a Friendly Captcha rögzíti az Ön IP-címét, hogy egy kriptográfiai feladatot küldjön az Ön készülékére. E feladat megoldása a háttérben történik, és amint megoldódik, a Friendly Captcha megerősítést küld a szervernek arról, hogy természetes személyről van szó.

E tekintetben a Friendly Captcha a következő adatokat kezeli és tárolja:

 • a kérelmező számítógép IP-címe (egyirányú hash kódolással anonimizálva)
 • a használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó információk
 • IP-címenkénti anonimizált számláló a kriptográfiai feladatok ellenőrzéséhez
 • az a weboldal, ahonnan a hozzáférés történt (hivatkozó URL).

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkért látogasson el a Friendly Captcha weboldalára: https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/

A B. Braun saját oldalakat tart fenn különböző közösségi hálózatokon annak érdekében, hogy lehetővé tegye az érdeklődő felhasználókkal vagy ügyfelekkel való információcserét, és hogy tájékoztatni tudja ezeket a csoportokat a B. Braun termékportfóliójáról. A B. Braun maga nem kezel felhasználói adatokat a közösségi oldalakon, és csak a Facebook által anonimizált adatokat tudja elemezni és felhasználni. Ennek során a felhasználói adatok az Európai Unión kívüli országokba is továbbításra kerülhetnek. Az összegyűjtött felhasználói adatokat továbbá marketingcélokra is feldolgozzák, például célcsoportok meghatározására, majd célzott reklámanyagok megjelenítésére az adott közösségi médiaplatformon. Ennek érdekében a közösségi oldal/az adott közösségi oldal szolgáltatója gyakran tárol sütiket, amelyek tartalmazzák a felhasználók online viselkedését, érdeklődési körét és hasonlókat. Az adott platformokon a felhasználói profilok olyan adatokat is tartalmazhatnak, amelyek a végberendezéstől függetlenül kerülnek tárolásra. Az ilyen jellegű adatkezelés jogalapja a B. Braunnak felhasználókkal az adott online jelenléten keresztül történő funkcionális és stabil kommunikációhoz való jogos érdeke.

A közösségimédia-szolgáltatók kérhetik az Ön hozzájárulását a vonatkozó adatkezeléshez. Ebben az esetben az adatfeldolgozás jogalapja a konkrét hozzájárulás. Az adatkezelés által érintett érintettként különböző jogokat érvényesíthet az adatkezelővel szemben (további információkat lásd a 25. fejezetben). Felhívjuk azonban figyelmét, hogy alapelvként az érintettként való joggyakorlásnak akkor van a legtöbb értelme, ha ezt közvetlenül a platformszolgáltatónál teszi. Általános szabályként csak a platformszolgáltatóknak van közvetlen hozzáférése a kezelt adatokhoz, és csak ők hozhatnak megfelelő intézkedéseket. Természetesen készséggel állunk rendelkezésére, ha bármilyen további kérdése merül fel ezzel kapcsolatban.

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb releváns információt nyújtsuk Önnek a közösségi oldalakon történő adatkezeléssel kapcsolatban, az egyes platformszolgáltatók adatvédelmi irányelveire is hivatkozunk:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Linked-In: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Google: https://policies.google.com/privacy

A B. Braun weboldalán harmadik féltől származó tartalmak (ún. bővítmények vagy pluginok) is felhasználásra kerülhetnek. Ezek megjelenhetnek YouTube-videók, RSS-csatornák vagy más weboldalak grafikái, illetve a közösségimédia-gombok, például a Facebook megosztás gombja formájában.

Ha Ön egy olyan B. Braun weboldalon tartózkodik, amelyen harmadik fél tartalma került elhelyezésre, bizonyos körülmények között kapcsolat jön létre az adott közösségi hálózattal. Ez azt jelenti, hogy a gombok tartalma továbbításra kerülhet az Ön böngészőjébe, és az beépülhet a weboldalba. Ez azt jelenti, hogy az adott szolgáltató mindig megkapja az információt arról, hogy Ön megnyitotta a B. Braun weboldalát, függetlenül attól, hogy Ön tagja-e valamelyik közösségi hálózatnak, vagy nincs bejelentkezve egy ilyen hálózatba. Továbbá függetlenül attól, hogy Ön ténylegesen kapcsolatba lép-e a beágyazott tartalommal, a közösségi hálózat automatikusan információkat gyűjt. Ily módon a következő adatok kerülhetnek továbbításra: IP-cím, böngészőinformációk és operációs rendszerek, képernyőfelbontás, telepített böngészőbővítmények (pl. Adobe Flash Player), a látogatók származási helye (ha Ön egy linket követett) és az adott weboldal URL címe.

Ha a B. Braun weboldal használata közben bejelentkezik valamelyik közösségi hálózatba, a weboldalon tett látogatására vonatkozó információk összekapcsolódnak az Ön tagsági adataival és tárolásra kerülnek. Ha Ön tagja egy közösségi hálózatnak, és nem szeretné, hogy ezek az adatok továbbításra kerüljenek, akkor a B. Braun weboldalának meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie a közösségi hálózatból.

B. Braun nincs befolyással a közösségi hálózatok által gyűjtött adatok körére. Az adatkezelés jellegéről, terjedelméről és céljáról, az adatok további feldolgozásáról, valamint az Ön jogairól és a személyes adatainak védelmét szolgáló lehetséges beállításokról az adott közösségi hálózat adatvédelmi tájékoztatójában találhat további információkat. Lehetősége van arra is, hogy a böngészőjében lévő bővítményekkel blokkolja a közösségimédia-bővítményeket, és így megakadályozza az adatátvitelt.

Facebook-bővítmények

Weboldalaink a Facebook közösségi hálózat bővítményeit (szolgáltató: Meta Platforms Inc., USA) tartalmazzák. A Facebook-bővítményeket a weboldalunkon található Facebook-logóról ismerheti fel. A Facebook-bővítményekről itt találhat áttekintést: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Amikor Ön ellátogat weboldalainkra, a bővítményen keresztül közvetlen kapcsolat jön létre a böngészője és a Facebook szervere között, és a Facebook információt kap arról, hogy Ön az IP-címével meglátogatta a weboldalunkat. A Facebook ezáltal a weboldalunk látogatását az Ön felhasználói fiókjához rendelheti.  Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nekünk mint a weboldalak szolgáltatójának nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok Facebook által történő feldolgozásáról.

További információért lásd a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a http://de-de.facebook.com/policy.php oldalon.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook összekapcsolja a weboldalaink látogatását az Ön Facebook felhasználói fiókjával, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából.

Twitter-bővítmények

A Twitter szolgáltatás funkcióit integráltunk weboldalainkba. Ezeket a funkciókat a Twitter Inc (USA) biztosítja. A Twitter és a „Re-Tweet” funkció használatával az Ön által felkeresett weboldalak összekapcsolódnak az Ön Twitter-fiókjával, és erről más felhasználók is tudomást szereznek. Ilyen esetben adatok kerülnek továbbításra a Twitter részére. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mi mint a weboldalak szolgáltatója nem kapunk semmilyen információt a továbbított adatok tartalmáról, illetve azok Twitter által történő felhasználásáról.

Erről további információkat a Twitter adatvédelmi tájékoztatójában talál a http://twitter.com/privacy weboldalon.

A Twitter adatvédelmi beállításait a fiókbeállításoknál módosíthatja a http://twitter.com/account/settings weboldalon.

LinkedIn-bővítmények

Weboldalunk a LinkedIn hálózat funkcióit használja. A szolgáltató a LinkedIn. Inc. (USA). A LinkedIn szervereivel való kapcsolat a LinkedIn funkcióit tartalmazó weboldalaink minden egyes látogatásakor létrejön. A LinkedIn információt kap arról, hogy Ön az IP-címével meglátogatta a weboldalunkat. Ha Ön rákattint a LinkedIn „Recommend” („Ajánlás”) gombjára, és be van jelentkezve a LinkedIn-fiókjába, a LinkedIn összekapcsolhatja a weboldalunkon tett látogatását Önnel és az Ön felhasználói fiókjával. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mi mint a weboldal szolgáltatója nem kapunk semmilyen információt a továbbított adatok tartalmáról, illetve azok LinkedIn által történő felhasználásáról.

Ezzel kapcsolatban további információkat a LinkedIn adatvédelmi tájékoztatójában talál a 'https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy weboldalon.

XING-bővítmény

Weboldalunk a XING hálózat funkcióit használja. A szolgáltató a XING AG (Németország). Minden alkalommal, amikor Ön ellátogat valamelyik XING-funkciókat tartalmazó oldalunkra, kapcsolat jön létre a XING szervereivel. Tudomásunk szerint ebben a folyamatban személyes adatok feldolgozására nem kerül sor. Különösen nem kerül sor IP-címek tárolására és a felhasználói szokások elemzésére.

Az adatvédelemmel és a XING megosztás gombjával kapcsolatos további információkat a XING adatvédelmi tájékoztatójában talál a https://www.xing.com/app/share?op=data_protection weboldalon.

YouTube-bővítmény

Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube oldal bővítményeit használja. A weboldalak üzemeltetője a YouTube, LLC (USA). Amikor Ön ellátogat egy olyan weboldalunkra, amely YouTube-bővítményt tartalmaz, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. A Youtube-szerver információt kap arról, hogy Ön melyik weboldalunkat látogatta meg. Ha Ön be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön böngészési szokásait közvetlenül a személyes profiljához társítsa. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a YouTube adatvédelmi tájékoztatójában találhatók a https://policies.google.com/privacy?hl=en weboldalon.

Google Maps

Annak érdekében, hogy közvetlenül a weboldalunkon interaktív térképeket jelenítsünk meg az Ön számára, és lehetővé tegyük a térképfunkció kényelmes használatát, a Google LLC (USA) szolgáltató Google Maps szolgáltatásait használjuk weboldalainkon. E szolgáltatások használatához a felhasználó IP-címe továbbításra kerül a Google részére. Az IP-címre a tartalom megjelenítéséhez van szükség, de kizárólag a tartalom továbbításához kerül felhasználásra. Az Ön helymeghatározási adatait a Google nem gyűjti az Ön hozzájárulása nélkül (ez általában megtalálható az Ön eszközének beállításai között).

A Google adatvédelmi tájékoztatója a https://policies.google.com/privacy weboldalon érhető el.

WhatsApp

A Meta Platforms, Inc. (USA) szolgáltatótól származó WhatsApp üzenetküldő szolgáltatás megosztás gombját használjuk. A megosztás gomb lehetővé teszi egy bejegyzés vagy weboldal megosztását a WhatsApp segítségével. A WhatsApp megosztás gomb valójában egy link a WhatsApp szolgáltatóhoz, ezért csupán a weboldalunk felkeresésével nem történik adattovábbítás a WhatsApp részére.

Ha Ön aktívan használja a WhatsApp gombot, a bővítményen keresztül közvetlen kapcsolat jön létre a böngésző és a WhatsApp-szerver között, és a WhatsApp információt kap arról, hogy Ön az IP-címével meglátogatta a weboldalunkat. Ha a WhatsApp gombra kattint, amikor be van jelentkezve a WhatsApp-fiókjába, akkor a WhatsApp-profilján keresztül megoszthatja weboldalunk tartalmát. Ez lehetővé teszi a WhatsApp számára, hogy összekapcsolja a weboldalunkon tett látogatását az Ön WhatsApp-profiljával. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mi mint a weboldal szolgáltatója nem kapunk semmilyen információt a továbbított adatok tartalmáról, illetve azok WhatsApp által történő felhasználásáról. Ha nem szeretné, hogy a WhatsApp össze tudja kapcsolni a weboldalunkon tett látogatását a WhatsApp-profiljával, előzetesen jelentkezzen ki a WhatsApp-fiókjából.

További információkért kérjük, tekintse meg a WhatsApp adatvédelmi tájékoztatóját a www.whatsapp.com/legal/privacy-policy weboldalon.

Amikor az extranetünket használja, meg kell adnia néhány személyes adatot, amelyeket feldolgozunk annak érdekében, hogy a kínált szolgáltatásainkat az Ön igényeihez igazítsuk. Személyes adatait bármikor kezelheti a „My profile” („Profilom”) menüpont alatt. Profiljának törléséhez kérjük, tájékoztasson minket a mybbraun@bbraun.com e-mail címen, mivel személyes adatainak törlésével együtt az extranethez való hozzáférés is megszűnik.

Kommunikáció szakértőkkel

Az extraneten keresztül kapcsolatba léphet a B. Braun munkatársaival. A B. Braun munkatársaival való üzleti kapcsolattartás keretében új információkat kaphat az Ön által megadott e-mail címre.

Naplófájlok

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatokon kívül az IP-cím, amelyről az extranetünket látogatja, szintén tárolásra kerül, és felhasználható a követelések biztosítására, illetve bizonyítási célból. Az IP-címadatok további feldolgozására nem kerül sor; naplózás kizárólag a megelőző intézkedések keretében történik. A folyamat során az is biztosított, hogy ne lehessen következtetéseket levonni egy adott extranet-felhasználóra vonatkozóan.

Hozzáférés az információkhoz és az e-mail értesítésekhez

A sikeres azonosítást és regisztrációt követően Ön hozzáférést kap különböző információkhoz, dokumentumokhoz és alkalmazásokhoz a My B. Braun oldalon.

A My B. Braunon ingyenes e-mail szolgáltatást kínálunk Önnek. Ehhez meg kell adnia egy olyan e-mail címet, amelyet kizárólag Ön használ vagy amelyet kizárólag az Ön rendelkezésére bocsátottak ezeknek az e-maileknek a fogadásához. Más e-mail címek, különösen harmadik felek e-mail címeinek megadása nem megengedett. Az e-mail cím megadásával Ön kijelenti, hogy hozzájárul ezen adatok kezeléséhez. Az e-mail szolgáltatások megszüntetéséhez megfelelő inaktiválási lehetőség áll majd rendelkezésre. Technikai vagy egyéb problémák esetén az inaktiváláshoz technikai támogatás áll a felhasználók rendelkezésére a mybbraun@bbraun.com címen.

Az Ön adatainak törlése

Az Ön személyes adatait addig kezeljük, ameddig az szükséges vagy megengedett a jogszabályi rendelkezések és/vagy az üzleti kapcsolat keretein belül. Ezt követően az összes személyes adatát töröljük, feltéve, hogy törlés nem ütközik jogszabály által előírt megőrzési időbe.

Online áruház

Weboldalunkon online áruházat biztosítunk. A megrendelésének kezeléséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükségünk van az Ön személyes adataira:

 • megszólítás/titulus
 • cégnév vagy vezetéknév, keresztnév
 • levelezési cím
 • e-mail cím
 • opcionális: szállítási cím (ha eltérő)

A megrendelésének kezelése keretében történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

Önnek bármikor joga van a következőkhöz:

 • ingyenes tájékoztatás a személyes adatokról, azok eredetéről és címzettjeiről, valamint az adatkezelés céljáról
 • az adatkezelés korlátozása
 • helyesbítés
 • blokkolás
 • ezen adatok törlése
 • az Ön személyes adatainak tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban történő átvétele (az adathordozhatósághoz való jog)
 • az Ön személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulásának a visszavonása
 • panasz benyújtása az illetékes felügyeleti hatósághoz (az elérhetőségeket lásd a 28. fejezetben).

 

Tiltakozás az Ön adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen

Önnek joga van továbbá ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha azt a B. Braun jogos érdek alapján végzi (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján). Ennek eredményeként megszűnik az Ön adatainak további kezelése, kivéve, ha a B. Braun bizonyítani tudja, hogy erre vonatkozóan jogszabályi rendelkezések vannak érvényben, vagy hogy jogos érdekei alapján indokolt az adatok további kezelése. Ez a helyzet például akkor, ha az adatokra továbbra is szükség van ahhoz, hogy adott esetben jogi követeléseket lehessen érvényesíteni.

Tiltakozás az adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak reklám és adatelemzés céljából történő kezelése ellen.

Ezzel kapcsolatban, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdések esetén itt léphet velünk kapcsolatba, vagy használhatja az „Elérhetőségek adatvédelmi kérdésekben” című részben található elérhetőségeket. Kérésre a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy kezelünk-e Önről személyes adatokat, és ha igen, melyek ezek az adatok.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, forduljon közvetlenül adatvédelmi tisztviselőnkhöz és munkatársaihoz, akik információkérés és panasz esetén is rendelkezésre állnak:

Jogi Osztály
B. Braun Magyarország

Felhévízi u. 5.
1023 Budapest
Magyarország

Amennyiben szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, kérjük, küldjön e-mailt a dataprotection@bbraun.com címre.

Ha élni kíván a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogával, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a következő elérhetőségen:

NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) 1125 Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A jelen adatvédelmi tájékoztatót bármelyik B. Braun-weboldalról elérheti és kinyomtathatja az „Adatvédelem” linkre kattintva.

 

 

Állapot: 2023.03.22.